Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név:                         Flywear Kft.

Székhely:                 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Telephelye:              2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Levelezési cím:         2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Üzlethelyiség címe:  2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Képviselő neve:       Turi Szabolcs

Cégjegyzékszám:     01-09-275548

Statisztikai számjel: 25443949-4778-113-01

IBAN HUF                HU87117040072102790700000000

IBAN EUR                HU14117630482069888300000000

Bankszámlaszám    11704007-21027907

SWIFT                     OTPV-HU-HB

Bank neve                OTP Bank Nyrt.

Bank címe               H-1041 Budapest, Erzsébet u. 50.

Adószám:                25443949-2-41

Vevőszolgálat

Cím:                         2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Nyitva tartás:          H-P 10-18h

Mobil:                      +36 20 745 9802

E-mail:                     office@flyweargroup.com

Weboldal:                www.flyweargroup.com

2. Felhasználási feltételek2.1. FelelősségVásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.
2.2. Szerzői jogokA Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.flyweargroup.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon történő vásárlás3.1. RegisztrációA Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.Vásárló regisztrálni a honlap felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére: email cím, jelszó, név, számlái adatok, szállítási adatok, telefonos elérhetőség.A regisztráció sikerességéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az: office@flyweargroup.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
3.2. MegrendelésA Honlapon történő bejelentkezést követően a Vásárló megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére illetve a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a termék kategóriákon belül illetve a kereső mezőbe, a keresett termék nevének, megnevezésének begépelésével tud keresni.Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.Ha a Vásárló megadta a megrendelni kívánt termék mennyiségét, akkor a képernyő felső menüjében a ”Bevásárló kosár” feliratra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.Amennyiben a Vásárló nem kíván tovább válogatni a termékek között, a “Kasszához” gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát vagy tovább nézelődhet a Webáruházban. A ”Kasszához” gombra kattintást követően megjelenő felületen Vásárló be tud jelentkezni a fiókjába, illetve ha még nem regisztrált, akkor ezen a felületen megteheti. A regisztráció vagy belépést követően megjelenő felületen a Vásárló ki tudja választani a kívánt szállítási és fizetési módot. Ha mindezt megtette és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket is, valamint mindent rendben talált a megrendelésével, termékekkel, megadott adataival kapcsolatban, akkor a „Megrendelem” gombra kattintva tudja a megrendelését elküldeni a Szolgáltató részére.
3.3. Adatbeviteli hibák javításaA Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolásA Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
3.5. Fizetési módokA megrendelt termék árát (i) bankkártyás fizetéssel; (ii) PayPal használatával előre rendezheti, vagy (iii) magyar szállítási cím esetén utánvéttel is fizethet.A Webshopban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el: Visa Classic, MasterCard, American Express, Electron (Kibocsátótól függően – e kártyák esetében a kibocsátó határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni), Maestro.Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk az OTP Bank Nyrt.
3.6. SzámlaA fizetést követően a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Netlock Kft.*], üzemeltető: [Flywear Kft.*]) közbeiktatásával bocsátja ki. Ön a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, így a jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén (1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19.) őrzi meg.Utánvétes fizetési módnál a szállításon felül az utánvét díja magasabb, amely magasabb díj magába foglalja a pénzkezelés díját is. A GLS futárnak kell átadni a megrendelt termék/termékek teljes ellenértékét, amelynek kifizetéséről elismervényt kap. A számlát ebben az esetben is elektronikusan kapja meg.Amennyiben az angol nyelvű webáruházból vásárol, úgy valamennyi ár és díj euróban kerül meghatározásra. Az angol nyelvű webáruház az árfolyamok átváltására az aznapi MNB-középárfolyamot alkalmazza.
3.7. SzállításA Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS-Hungária Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com), a Dioptrans Kft. (1161 Budapest, Iskola u. 34-36.; Telefon: +36 1 403 5216; E-mail: info@dioptrans.hu) valamint a TNT Express Hungary Kft. (cg.: 01-09-068734, székhely: 1094 Budapest, Ecseri út 14-16., adószám: 10376166-244)  futárszolgálatokkal történik az online rendelés során a Vásárló által megadott címre. A futárszolgálatok hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesítik a megrendeléseket. Amennyiben Vásárló ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Amennyiben a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vásárló a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni és nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.3.7.1. Szállítási költségekA szállítás költsége a kosár felületen automatikusan számolódnak ki és hozzáadódnak a termék árához. Ha a Vásárló többféle kategóriából rendel, melyek szállítási költsége különböző akkor visszaigazoláskor egyedi szállítási költséget kalkulál a Szolgáltató a Vásárlónak. Ez a költség csak kevesebb lehet, mint a rendszer által rendelt, automatikusan generált szállítási költség. Az egyedi szállítási költségről a Szolgáltató emailben tájékoztatja a Vásárlót. A szállítási költségek az aktuális tarifákkal történik:A belföldi szállítási cím esetén alkalmazandó szállítási díjaink:2 kg csomagsúlyig bruttó 1.500 Ft;3 kg csomagsúlyig bruttó 2.000 Ft;5 kg csomagsúlyig bruttó 2.500 Ft.30.000 Ft fölötti rendelési végösszegtől a házhozszállítás ingyenes.A külföldi szállítási cím esetén alkalmazandó szállítási díjaink:2 kg csomagsúlyig maximum 3.000 Ft;3 kg csomagsúlyig bruttó 4.500 Ft;5 kg csomagsúlyig bruttó 5.000 Ft.3.7.2.Szállítási határidőA megrendelés kiszállításának határideje 1-5 munkanap.A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

  • a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  • b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

3.8. Személyes átvételVásárló a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén személyesen, telefonon előre egyeztetett időpontban a 1047 Budapest (külső) Váci út 15-19. alatti címen. A személyes átvételre munkanapokon 10:00-18:00 óra között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Vásárlót arról, hogy megrendelése átvehető.

4. Elállási jogA Megrendelő, amennyiben az fogyasztónak minősül, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni ezen szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő a terméket átveszi. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19. e-mail: [office@flyweargroup.com]. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát vagy a terméket az általa választott futárszolgálatnak az elállási nyilatkozattal egyidejűleg átadja.Ha a Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  • a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

  • b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárlószemélyére szabtak.

5. Kellékszavatossági, Termékszavatossági, Jótállási kötelezettségA Megrendelő a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a Flywear Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság adott okot.Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.Ön a Flywear Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
5.1. Szavatossági, jótállási igények érvényesítéseSzavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti:Név: Flywear Kft.Cím: 1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19.E-mail: office@flyweargroup.comAmennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Szolgáltatót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.
6. Jogérvényesítési lehetőségek6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módjaVásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:Levelezési cím: Flywear Kft. 1047 Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19.Telefonszám: +36 20 582 1087E-mail: office@flyweargroup.comSzolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. Melyet öt évigSzolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségekAmennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)- Bírósági eljárás kezdeményezése.Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításaSzolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
8. Tulajdonjog fenntartásaA vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.Webáruház működésének elsődleges célja a Vásárlók igényeinek és elvárásainak megfelelni, mind a termékek és szolgáltatások tekintetében egyaránt. Szolgáltató céljának megvalósítását leginkább a Vásárlóktól kapott visszajelzések, javaslatok és esetleges reklamációk segíthetik, ezért kérjük segítse munkánkat észrevételeivel, javaslataival.E-mail címünk: office@flyweargroup.comJelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: (2014.06.01.)

Sütik használata

A weboldal cookiekat használ. Néhány cookie elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, míg mások segítenek nekünk a weboldal fejlesztésében és beállításaidat tárolják. Az alábbiakban elfogadhatot a cookie-k használatát, vagy megnyithatod a részletes beállításokat. Ezt az ablakot bármikor újra megnyithatod a lábléc "Sütik" gombjára kattintva.

Cookiek elfogadása
Rendben