Privacy Policy

Bevezetés

A webáruház üzemeltetője a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság. A webáruházban leadott rendelések alapján létrejött adásvételi szerződések részét képezik a jelen Általános Szerződési Feltételek. A webáruházban vásárló fogyasztók rendeléseik megküldésével elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el.A vásárlók a webáruházban árusított termékek lényeges tulajdonságairól a webáruházban kapnak részletes felvilágosítást. Bármi további kérdéssel, kérjük, hogy forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
 • Postai cím: 1047, Budapest, Váci 19 Irodaház, Váci út 15-19.
 • E-mail: office@flyweargroup.com
 • Telefonszám: +36 20 745 9802
 • Ügyvezető: Turi Szabolcs István

Termék ára, a szerződés tárgyának lényeges jellemzői

A webáruházban feltüntetett árak minden esetben egy darab termékre vonatkoznak, tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a magyarországi házhozszállítás költségeit. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A vásárlás befejezésekor megjelenített ár azonban valamennyi járulékos költséget, ideértve a szállítási díjat is, tartalmaz.A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza.

Fizetési mód, számlázás

A megrendelt termék árát (i) bankkártyás fizetéssel; (ii) PayPal használatával előre rendezheti, vagy (iii) magyar szállítási cím esetén utánvéttel is fizethet.A Webshopban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el: Visa Classic, MasterCard, American Express, Electron (Kibocsátótól függően – e kártyák esetében a kibocsátó határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni), Maestro.Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk az OTP Bank Nyrt.A fizetést követően a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Netlock Kft.*), üzemeltető: [Flywear Kft.*) közbeiktatásával bocsátja ki. Ön a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, így a jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén (2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62..) őrzi meg.Utánvétes fizetési módnál a szállításon felül az utánvét díja magasabb, amely magasabb díj magába foglalja a pénzkezelés díját is. A GLS futárnak kell átadni a megrendelt termék/termékek teljes ellenértékét, amelynek kifizetéséről elismervényt kap. A számlát ebben az esetben is elektronikusan kapja meg.Amennyiben az angol nyelvű webáruházból vásárol, úgy valamennyi ár és díj euróban kerül meghatározásra. Az angol nyelvű webáruház az árfolyamok átváltására az aznapi MNB-középárfolyamot alkalmazza.

Átvételi módok

A megrendelését kizárólag futárral juttatjuk el Önhöz. A rendelést követően a terméket a telefonon vagy egyéb módon egyeztetett határidőn belül kiszállítjuk az Ön által megadott címre.A kiszállításhoz a GLS csomagküldő szolgáltatását vesszük igénybe belföldi és külföldi kézbesítés esetén egyaránt.A belföldi szállítási cím esetén alkalmazandó szállítási díjaink:

 • 2 kg csomagsúlyig bruttó 1.500 Ft;
 • 3 kg csomagsúlyig bruttó 2.000 Ft;
 • 5 kg csomagsúlyig bruttó 2.500 Ft.
 • 30.000 Ft fölötti rendelési végösszegtől a házhozszállítás ingyenes.

A külföldi szállítási cím esetén alkalmazandó szállítási díjaink:

 • 2 kg csomagsúlyig maximum 3.000 Ft;
 • 3 kg csomagsúlyig bruttó 4.500 Ft;
 • 5 kg csomagsúlyig bruttó 5.000 Ft.
 • 30.000 Ft fölötti rendelési végösszeg fölött a házhozszállítás külföldi szállítási cím esetén is ingyenes.

Csomagkézbesítés a felvételt követő munkanapon 8-17 óra között, Magyarország területén.Sikertelen kézbesítés esetén a GLS maximum 5 napig tárolja a csomagot. A választott kézbesítési (rugalmas, nem rugalmas) módoktól függ, hogy a futárok hányszor kísérlik meg a kézbesítést.Utánvéttel történő fizetés csak magyarországi szállítási cím esetén lehetséges. Ennek díja 2 kg csomagsúlyig bruttó 2.000 Ft, 3 kg csomagsúlyig bruttó 2.500 Ft, 5 kg csomagsúlyig 3.000 Ft. A 30.000 Ft fölötti rendelési végösszeg fölött a házhozszállítás utánvéttel történő fizetés esetén is ingyenes.

Panaszkezelés, Békéltető Testület, Ügyfélszolgálat

A megrendelő a termékkel vagy a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait – ideértve a termék értékesítését követően felmerült kifogásokat – az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélszolgálata

 • Székhely: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
 • Postai cím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
 • E-mail: office@flyweargroup.com
 • Telefonszám: +36 20 745 9802

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: +36 1 488 21 86
 • Telefon: +36 1 488 21 31

Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége, amelyen online vitarendezést is kezdeményezhet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/A Flywear  Korlátolt Felelősségű Társaság nem fogadott el magára nézve kötelezőnek magatartási kódexet.Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az esetlegesen felmerülő jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

Elállási jog

A Megrendelő, amennyiben az fogyasztónak minősül, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni ezen szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő a terméket átveszi. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62. e-mail: [office@motoflywear.com]. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát vagy a terméket az általa választott futárszolgálatnak az elállási nyilatkozattal egyidejűleg átadja.Ha a Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Kellékszavatossági, Termékszavatossági, Jótállási kötelezettség

A Megrendelő a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a Flywear Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Flywear Korlátolt Felelősségű Társaság adott okot.Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.Ön a Flywear Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Irányadó jog

A jelen ÁSZF-re és a megrendelésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

Use of Cookies

Some cookies are neccessary to the proper operation of the website, while other cookies help us make the wbesite better and also keep track of your preferences. Below you can accept the use of the cookies or you can edit the in-depth cookie preferences. This window can be opened again any time with the "Cookies" button in the footer menu.

Accept cookies
Alright